Showing posts from May, 2023

Karnataka Revenue Department Recruitments 2023

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ…

SSC CHSL Recruitment 2023

SSC CHSL Recruitment 2023 – Apply Online for 1600 DEO, LDC, Junior Secretariat Assistant @ ssc.nic.in SSC CHSL  Recruitment 2023: Apply for 1600 DEO, LDC, Junior Secretariat Assistant vac…

Karnataka SSLC Result 2023

*✅ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು: SSLC𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐀𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐝: 𝟐𝟎𝟐𝟑ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು.!* *👉 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ 𝐋𝐢𝐧𝐤 ಮ…

NTPC Recruitment 2023

NTPC Recruitment 2023 – Apply Online for 06 Medical Specialist, Assistant Engineer Posts @ ntpc.co.in NTPC   Recruitment 2023:  Apply for 06 Medical Specialist, Assistant Engineer vacanci…

IIMB Recruitment 2023

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ   ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ …

KSTDC Recruitments 2023

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಇವತ್ತಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯವರು, ಸ್ವಾಗತಕಾರರು, DEO ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ…

Load More
That is All