Showing posts from August, 2022

ಈ ದಿನದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

😊💐ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಗಳು😊💐 🗞📰 ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೇ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಪ್ಪದೆ ಶೇರ್ ಮಾ…

𝐌𝐀𝐍𝐆𝐀𝐋𝐎𝐑𝐄 𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022

♻️ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ♻️ 𝐌𝐀𝐍𝐆𝐀𝐋𝐎𝐑𝐄 𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ⭕️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ⭕️ …

ಈ ದಿನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

😊💐ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಗಳು😊💐 🗞📰ಈ ದಿನದ 29-08-2022 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ⭕️ಈ ದಿನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ📚  *📖✍️ಅತ್…

ಈ ದಿನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

😊💐ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಗಳು😊💐 🗞📰ಈ ದಿನದ 28-08-2022 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು 📖ಈ ದಿನದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹ…

ಈ ದಿನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

😊💐ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಗಳು😊💐 🗞📰ಈ ದಿನದ 27-08-2022 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈ ದಿನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ  1.. ಮೋದಿ,ನಡ…

𝐇𝐈𝐆𝐇 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022

♻️ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ♻️ 𝐇𝐈𝐆𝐇 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ⭕️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ⭕️ ಒಟ್ಟು ಹು…

𝐇𝐈𝐆𝐇𝐖𝐀𝐘𝐒 𝐀𝐔𝐓𝐇𝐎𝐑𝐈𝐓𝐘 𝐎𝐅 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ 2022

♻️ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ 2022  ♻️ 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐖𝐀𝐘𝐒 𝐀𝐔𝐓𝐇𝐎𝐑𝐈𝐓𝐘 𝐎𝐅 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ⭕…

𝐁𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑 𝐑𝐎𝐀𝐃𝐒 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022

♻️ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ♻️ 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑 𝐑𝐎𝐀𝐃𝐒 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022   ⭕️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಸ…

ಈ ದಿನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

😊💐ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಗಳು😊💐 🗞📰ಈ ದಿನದ 26-08-2022 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು 📖ಈ ದಿನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ …

𝐆𝐀𝐈𝐋 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಮಕಾತಿ 2022

♻️ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ♻️ 𝐆𝐀𝐈𝐋 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ⭕️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಆಪರೇಟರ್…

𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐗 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022

♻️ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ♻️ 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐗 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022   ⭕️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆ…

𝐀𝐘𝐔𝐒𝐇 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022

♻️ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ♻️ 𝐀𝐘𝐔𝐒𝐇 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022   ⭕️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ…

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

😊💐ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಗಳು😊💐 🗞📰ಈ ದಿನದ 25-08-2022 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು 📖ಈ ದಿನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡ…

ಮುಂಬರುವ KSP KPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು.

ಮುಂಬರುವ #KSP. #KPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. 1) ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲವಸ್ತು ಯಾವುದು? 🔸 ಜಲಜನಕ. 2) ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಲೋಹ ಯಾವುದು? 🔹 ಲಿಥಿಯಂ. 3) ಅ…

𝐌𝐀𝐍𝐆𝐀𝐋𝐎𝐑𝐄 𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022

ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022   ♻️ 𝐌𝐀𝐍𝐆𝐀𝐋𝐎𝐑𝐄 𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ⭕️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ⭕️ …

𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐆𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐁𝐔𝐑𝐄𝐀𝐔 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022

ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ♻️ 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐆𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐁𝐔𝐑𝐄𝐀𝐔 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ⭕️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, …

𝐅𝐈𝐑𝐄𝐌𝐀𝐍 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022

ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ♻️ 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐌𝐀𝐍 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ⭕️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ⭕️ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 220 ಹುದ್ದೆಗಳು ⭕️ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತ…

𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐂𝐓 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೇಮಕಾತಿ 2022

ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ♻️ 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐂𝐓 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐓 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ⭕️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ ಹಾಗೂ ಪೀಒನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ⭕…

𝐀𝐀𝐃𝐇𝐀𝐑 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಆಧಾರ್ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022

ಆಧಾರ್ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022  ♻️ 𝐀𝐀𝐃𝐇𝐀𝐑 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಆಧಾರ್ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ⭕️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಆಧಾರ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ⭕️ ಒಟ್ಟು ಹುದ್…

𝐊𝐒𝐑𝐓𝐂 𝐔𝐏𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಬರುವ ನೇಮಕಾತಿ 2022

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಬರುವ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ♻️ 𝐊𝐒𝐑𝐓𝐂 𝐔𝐏𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಬರುವ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ♨️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು…

𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐔𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐀𝐍𝐘 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನೇಮಕಾತಿ 2022

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನೇಮಕಾತಿ 2022 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐒𝐔𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐀𝐍𝐘 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ನ್ಯಾಷನಲ್ …

Load More
That is All