𝐑𝐓𝐎, 𝐒𝐃𝐀, 𝐅𝐃𝐀 𝐔𝐏𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟏 ಆರ್.ಟಿ.ಓ., ಎಸ್.ಡಿ.ಎ., ಎಫ್.ಡಿ.ಎ. ಮುಂಬರುವ ನೇಮಕಾತಿ 2022

 🔰 𝐑𝐓𝐎, 𝐒𝐃𝐀, 𝐅𝐃𝐀 𝐔𝐏𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐈𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟏 ಆರ್.ಟಿ.ಓ., ಎಸ್.ಡಿ.ಎ., ಎಫ್.ಡಿ.ಎ. ಮುಂಬರುವ ನೇಮಕಾತಿ 2022➡️ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಎಸ್.ಡಿ.ಎ. ಎಫ್.ಡಿಎ. ಹುದ್ದೆಗಳು➡️ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 2,816➡️ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 12ನೇ ತರಗತಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು➡️ ಸಂಬಳ: 21,400 ರಿಂದ 1,23,300/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ➡️ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಆನ್’ಲೈನ್ (ವೆಬ್’ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ)✅ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (APPLY LINK):➠ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ⭕️ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:


➠ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ 


⭕️ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಓದಿತಿರುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಗ್ರೂಪಗೆ  ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ :~


➠ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ⭕️ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಓದಿತಿರುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ :~


➠ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ

Post a Comment

Previous Post Next Post